Loodusvööndid

Maakera katavad erinevate tingimustega elukeskkonnad ehk loodusvööndid. Iga loodusvööndit iseloomustab sellele omane kliima, taimkate ja loomastik. Loodusvööndid paiknevad maakeral kindlate seaduspärasuste järgi. Loodusvööndite leviku määrab soojuse ja niiskuse jaotumine maakeral.

launch course >>